Blade af Hammelev Sogns Historie

Den sidste ulv

Efterhånden som mere og mere jord blev dyrket, forsvandt mange vilde dyr, nogle blev helt udryddet. Således blev den sidste ulv i Hammelev sogn dræbt omkring 1770. Da folkene på Søndergård en tidlig morgen kom ud i toften mellem gården og skoven, kunne de se, at følhoppen stod så mærkeligt.

Da de kom nærmere, kunne de se, at hoppen stod med begge forben på en død ulv. De forstod, at ulven om natten havde forsøgt at angribe føllet; men moderdyret havde forsvaret sit afkom og dræbt ulven.

Den sidste ulv i Hammelev sogn faldt ikke for menneskehånd, men for hestehov.