Blade af Hammelev Sogns Historie

Oldtiden

Engang vidnede 46 gravhøje i Hammelev sogn om, at der har levet mennesker her lige siden oldtiden. I dag er der kun nogle få af disse høje tilbage; men af og til dukker der dog en hilsen op af Hammelev sogns jord fra fortidens mennesker.

Medens jeg sidder her i præstegårdens studereværelse og skriver sognets historie, standser jeg under tiden op for at tænke. Da hænder det, at blikket hviler ved nogle stenøkser og andre redskaber fra stenalderen. De fleste af dem er fundet af Cresten Hansen, som havde den nedlagte ejendom, hvis bygninger endnu ligger på Ladegård mark helt nede ved Stevning.

På Tørningmark fandt man i 1885 to guldskåle fra broncealderen. Dette pragtfulde fund gav anledning til, at man oprettede museet i Haderslev. De kostbare guldskåle befinder sig dog nu på Nationalmuseet i København.

På museet i Haderslev opbevares derimod et andet vidnesbyrd om livet her i broncealderen, nemlig resterne af en lur, som er fundet engang i 1800-tallet i et engdrag ved Jernhyt. Lige før man skulle i gang med at anlægge motorvejen, fandt journalist Leif Nørgaard nogle lerskår på den mark, hvor motorvejen går mellem Hammelev og Lasses Kjær. Museums folk foretog en hurtig undersøgelse af marken og opdagede en jernalder- gravplads med mange urne begravelser. Den lå på toppen af en bakke. Neden for bakken fandt man rester af en landsby, som også stammede fra jernalderen. Sådan dukker der nu og da fund op af Hammelev sogns jord for at fortælle os om de mennesker, der har levet her lige siden oldtiden.