Blade af Hammelev Sogns Historie

Kristen Moustgaard Knudsen (1945-59)

Kristen og Eva Knudsen.

Kristen Moustgaard Knudsen blev født den 11. september 1913, søn af gårdejer Kristen Johannes Knudsen og Kirstine Damgaard. Blev student i Viborg 1933, og cand.teol. juni 1939. Huslærer Egelykke 39 - 40. 6. juli 1940 hjælpepræst i Jelling - Hover, ordineret i Haderslev domkirke den 25. august s.å.. Den 23 februar 1945 sognepræst i Hammelev. Gift den 5.august 1940 med Eva Marie Hansen, København den 22. november født i1914 i Vejrum, datter af cigarfabrikant Julius Frederik Hansen og Agathe Wilhelmine Jensen. Sognepræst Gråsten - Adsbøl 18. juni 1959. Amtssekretær for DKU til 1959, religionslærer ved Haderslev realskole 1950 - 59, lærer ved civilundervisningen på Skrydstrup flyveplads 1954 - 59. Redaktør af kirkeblad for 8 sogne 1957 - 59, bestyrelsesmedlem for den Sønderjyske menighedsrådsforening til 59, formand for Graasten F.D.F. (Dahls præsteliste).

Liber Daticus:

"Den 15. april 1945 blev jeg indsat til sognepræst for Hammelev sogn. Mit navn er Kristen Moustgaard Knudsen født d. 11.9.1913, gift den 5.8.1940 med Eva Marie Hansen, København.

Vi kommer her fra et fast hjælpepræsteembede i Jelling - Hover, boende i Grejsdalen, havde længe næret ønske om præstegerning i Sønderjylland. Det ønske er nu opfyldt, og Gud hjælpe os til at fylde vor plads ud. Vi kommer hertil i en trang tid. Landet er fyldt med fremmede tropper, mord og sabotage hører til det daglige nyt, tyske flygtninge vælter ind over grænsen, og det ventes at krigen snart er forbi, men vi trænger også alle forfærdeligt til, at der kommer en ændring på alt.

Præstegården har nu snart et halvt år været besat af tyske soldater og russiske "frivillige" i den tyske hær. Alt er derfor meget ramponeret, men er nu så nogenlunde istandsat. Vi har haft anstrengende dage med at få alt i orden til indsættelsesdagen. Det er lykkedes. Vi har haft en god dag med fuld kirke.

Stiftprovst Pontoppidan Thyssen indsatte mig, da provst Flensmark var "under jorden". Vi takker Gud for, at vi kom her og beder om velsignelse i vor gerning, at den må blive til sognets opbyggelse og berigelse".

På den tid, hvor den nye præst blev udnævnt, truede krigen for alvor med at rykke ind i sognet, der lå så udsat lige op ad Skrydstrup Flyveplads. Med bekymring så folk at der blev gravet skyttegrave og maskingeværstillinger rundt om.

Kirken restaureres

I 1949 blev der foretaget en restaurering af kirken, hvor bl.a. prædikestolen blev flyttet fra midten af sydvæggen til kirkeskibets sydøstlige hjørne. Under prædikestolen fandt man en gotisk prædikestol fra omkring år 1550. PT.Å. Dennes fyldinger blev brugt til alterbordet, der ellers er lavet som kopier af disse fyldinger.

Altertavlen, der var hvidmalet, blev bragt tilbage til stafferingerne fra 1600-erne. Alterskranken blev udbygget. Døbefonten blev hævet. Gravstenen blev sat op i våbenhuset, hvor gulvet blev belagt med nye fliser. En stor rigt illustreret bibel blev skænket af en anonym giver, og der blev anskaffet en syvarmet lysestage, og nogle ekstra særkalke, som var af glas.

Jørgen Uldall

Blandt sognets betydningsfulde mænd på den tid var gårdejer Jørgen Steffensen Uldall, der er født den 10.6.1889. Han var en af de folkeligt bevidste unge, som "Styding og Omegns Gymnastik-forening" fostrede, og han blev allerede som ganske ung formand for den og flere andre ungdoms- og idrætsforeninger, deriblandt Haderslev Østeramts Ringriderforening, der i virkeligheden var en skjult dansk nationalforening. I 1914 kom han med i Verdenskrigen og gjorde hele krigen med på Vestfronten. Før genforeningen var han medlem af det kommunale råd i Styding kommune og efter genforeningen blev han medlem af Hammelev sogneråd, hvis formand han var fra 1929 - 43, samtidig var han også medlem af menighedsrådet, hvor han bl.a. var næstformand, og endelig skal der nævnes blandt hans lokale hverv, at han var formand for Styding mejeri. I 1935 blev Jørgen Uldall medlem af amtsrådet, 1943 skatterådsmedlem for Christiansfeld skatterådskreds og en årrække tilsynsførende direktør for Haderslev Amts Sparekasse. Jørgen Uldall blev hædret på forskellige måder, bl.a. blev han udnævnt til ridder af Dannebrog. Han afgik ved døden den 27.7.1962.