Blade af Hammelev Sogns Historie

Skeulinggård

Foruden Tørning slot, var der også i Hammelev sogn en anden herregård, Skeulinggård, eller som den oprindeligt hed, Skovbølling, der blev stavet Schobulling gard. Denne gård må være forsvundet før den første gang nævnes i 1580. På det tidspunkt skulle bønderne i Styding betale en afgift af "Schobulling gards haue". Et gammelt sagn fortæller at vejen Jomfrugang i Styding, fik sit navn fordi jomfruer fra Skeulinggård gik tur her.