Blade af Hammelev Sogns Historie

Sidste del af den katolske tid.

Man ved ikke hvor længe Gregeres Jensen levede, eller hvor mange katolske præster der efterfulgte ham i Hammelev. Men der skete afgørende ting i Hammelev sogn ikke mindst vedrørende Tørning slot. Året efter at kong Hans havde overtaget Tørning slot blev lenet forenet med Nørre Rangstrup herred, som hidtil havde været i dronning Dorotheas eje.

På Tørning slot sad forskellige lensmænd som amtmænd over Tørning len. Således nævnes i 1499 Claus Krummedige, der døde året efter. Han efterfulgtes af den rige og ansete Henrik Knudsen Gyldenstjerne, en ridder og rigsråd, som kong Hans satte højt. Efter Henrik Gyldenstjernes død i 1517 blev Otto Holgersen Rosenkrantz amtmand på Tørning. Han var også en af Danmarks rigeste adelsmænd og blev slået til ridder ved Frederik den I.'s kroning. I 1523 deltog han i en familiefest i Lybæk, hvor pesten rasede. Både han og hans hustru Margrethe Gans blev smittet og døde med otte dages mellemrum. Samme år blev kong Christian II fordrevet fra Danmark, og det fik også følger for Tørning len, som derefter blev lagt sammen med Haderslevhus len.

I den tid, hvor Tørning slot havde været sæde for de kongeligelensmænd, besøgte kongerne ofte slottet. Det fremgår således af deres regnskaber, at de gerne benyttede Tørning slot som station på deres rejser gennem Sønderjylland. Men fra 1523 var det forbi med Tørning slots storhedstid.

I kirken fik man omkring 1500 en ny sidealtertavle for Jomfru Maria med Jesusbarnet. Den havde sin plads på korbuens væg ved degnestolen. Det er en af de yndigste Mariaskikkelser i hele Danmark, hvad enhver kan forvisse sig om ved et besøg på Nationalmuseet, hvor den nu opbevares. Men for Jomfru Maria og for kirken skulle der dengang snart komme nye tider i Hammelev sogn.