Blade af Hammelev Sogns Historie

Tørning slot

Da man i 1975 restaurerede Hammelev kirke fandt man nogle mønter i gulvsandet. Den ældste af disse mønter var udstedt omkring 1330 af grev Johan af Sakskøbing. Den var altså fra grevefejdens urolige år, fra den tid, hvor kong Christoffer den II netop var ved at blive fordrevet fra landet af de holstenske grever. I denne urolige tid levede de første mennesker, hvis navne nævnes i forbindelse med noget fra Hammelev sogn. Dette "noget" var Tørning Slot. Blandt dem der nævnes ved den lejlighed, er oven i købet hovedpersonen i tidens blodige begivenheder og deres spegede økonomiske transaktioner, nemlig Grev Gert af Holsten, den kullede greve, som siden blev dræbt af Niels Ebbesen.

Den holstenske væbner Hennecke von Hummersbüttel havde af Grev Gert fået overladt Hindsgavl som pante len sammen med hele det vestlige Fyn. Væbneren var imidlertid bange for, at man skulle fordrive ham fra Hindsgavl. Grev Gert måtte derfor i 1331 love ham, at han skulle få borgen Tørning med hele fogderiet og halvdelen af kirketienden fra det sønderjyske område, hvis han blev fordrevet fra Hindsgavl. Ganske vist ejede grev Gert ikke Tørning. Der sad ridderne Hartwig og Claus Reventlow som panthavere; men dem forpligtede grev Gert sig til at købe ud, hvis det skulle blive nødvendigt. Det blev det imidlertid ikke. Således dukker Tørning slot op af historiens mørke som et indviklet pant i grevefejdens vanvittige matadorspil med alle Danmarks dele som indsats.