Blade af Hammelev Sogns Historie

Hammelev

Fortællinger om mennesker og begivenheder i Hammelev fra oldtiden til 1988.
Fortalt af sognepræst H. Thykjær Jensen.